0

Land van AA Turnhout

Terug naar projecten
Woonboog
DAM architecten
Artem
Wonen
2024
Turnhout

Verbindend pioniersproject voor sociale cohousing

Ook de Vlaming ontsnapte de voorbije decennia niet aan de individualiseringstrend: met onze typerende bakstenen in de maag bouwden we het liefst van al… muurtjes om ons heen. Een eigen huisje met tuintje was lange tijd de norm. Maar tijden veranderen. Cohousingprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Mensen zoeken opnieuw dat gemeenschapsgevoel. Met Land van AA in Turnhout gaan bouwheer Woonboog en aannemer Artem nog een stapje verder: dit pilootproject verenigt sociale kopers én huurders. Een warme primeur in Vlaanderen.

0

Een breed gedragen inititatief

Zoals gezegd is Land van AA het eerste cohousingproject voor kopers én huurders in Vlaanderen. Dat het hier een primeur betreft, maakt het project niet minder doordacht, integendeel. Deze vernieuwende vorm van collectief wonen wordt mee gedragen door het agentschap Wonen-Vlaanderen, Provincie Antwerpen, de VMSW, de Vlaamse Bouwmeester, Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen. De trend om individualisme in te ruilen door inclusie krijgt dus, terecht, behoorlijk wat bijval! Dat zovele organisaties er nu mee de schouders onder zetten is veelzeggend.

Inclusief wonen, je leven lang

Sanne Teunkens, Operationeel Coördinator Woonboog: "We gaan voor een woonmix die de noden invult van alle ‘soorten’ bewoners: jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, kopers en huurders. Deze diversiteit zorgt ervoor dat je hier in elke levensfase kunt blijven wonen. Aandacht, zorg en respect voor elkaar staan voorop. Wist je bijvoorbeeld dat er andere toewijsregels gelden dan bij gewone sociale koop of huur? Engagement en motivatie zijn hier doorslaggevend. Het was een lange, leerrijke weg en we zijn fier dat ons eerste cohousingproject nu ook echt realiteit wordt."

Bouwen is ook: verbinding stimuleren

Land van AA zal 25 volwaardige koop- en huurwoningen aanbieden van verschillende groottes, elk met eigen tuintje of terras en gelegen midden in een park. Het wordt m.a.w. een toekomstige thuis voor 25 buren die samen hun woonplek vormgeven. Een praktische (en gezellige) extra zijn de gemeenschappelijke (moes)tuin, wasplaats en bergingen, alsook een gemeenschapshuis met keuken. Deze plek is ontworpen om verbinding en ontmoeting te stimuleren.

Bouwteam voor duurzaam maatwerk

Uiteraard mikt een dergelijk warm project op een optimale duurzaamheid. Ronny Van Doninck, algemeen directeur Artem: “Al jaren hebben wij het voorrecht om voor Woonboog te mogen bouwen. Voor dit project werkten we echt in bouwteam; één van onze grootste sterktes, niet in het minst omwille van onze focus op kennisdeling en -verrijking. Door mee te denken met de klant, zijn we erin geslaagd om het vooropgestelde budget aan te houden én te kiezen voor duurzame technieken. Zo is er in elke woning een lucht-water warmtepomp die de buitenlucht op een energiezuinige manier omzet in warm water voor sanitair of centrale verwarming. Bovendien zijn de woningen dankzij een doorgedreven isolatie bijna energieneutraal (BEN), in tijden van hoge energieprijzen een belangrijke troef. Op die manier ontzorgen we niet alleen bouwheer Woonboog, maar ook de toekomstige bewoners.